Esko Ahon vieraskynäili Harvardista ( HS 29.12.). Ahon mielestä paluuta entiseen ei ole".Tämän pitäisi olla itsestään selvää, paluuta ahneustaloudeen ja luonnonvarojen ylikulutukseen ei todellakaan pitäisi olla.

Aho on innostunut USA:n väestön kasvusta.30 miljoonaa lisäkuluttajaa nykyisen 300 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä - kohtalokas esimerkki kansoille "lisääntyä ja täyttää maa".

Entinen pääministeri on innostunut fossiilisiin polttoaineisiin kuten liuskekaasuun, joka on romahduttanut kaasun hinnan, antanut kilpailuetua ja on protektionismin merkeissä julistettu vientikieltoon. Liuskeöljyn ja -kaasun tuotanto tuhoaa ympäristönsä ja vaatimus omavaraisuudesta suuntaa öljyn- ja kaasuntuotannon herkille pohjoisille alueille. Samalla paradoksaalisesti USA:n hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet kaasun korvatessa kivihiiltä.

Aho on huolissaan "verovarojen tehottomasta käytöstä". Aho pitää "haitallisena uskomuksena, että tehokkuus palvelujen tuottamisessa on uhka sosaalisuudelle ja inhimillisyydelle". Onko Esko Aho ollut liian kauan Harvardissa vai perehtynyt Sitran aikanaan pintapuolisesti Suomen sairaan- ja terveydenhoitoon, jossa tehokkuuden nimissä on vähennetty ja keskitetty, aiheutettu lisäkuluja ja inhimillistä kärsimystä?

Tuleeko Harvardista käsitys "eurooppalaisesta harhasta, ettei yksityinen vointavoittelu sovi yhteen julkisen tehtävän kanssa"? Tarkoittaako kirjoittaja amerikkalaisten Blackwater - kokemuksia Irakista ja Afganistanissa vai suomalaisten kokemuksia yksityistetystä vanhustenhoivasta.

Terveydenhoidon suomalainen arkitodellisuus ei tue Ahon ajatusta yksityisen sektorin esimerkillisyydestä. Yksityisen sektorin hoitoresurssit ovat usein minimoitu ja komplikaatiot hoitaa julkinen sektori.

Vai ovatko Ahon perusteet USA:sta, jossa presidentti Obaman ponnisteluista huolimatta vakava sairaus on miljoonille amerikkalaisperheille edelleen taloudellinen katastrofi? Yhdysvalloissa vakuutusyhtiöiden ja yksityissairaaloiden toiminta perusta on avoimesti "yksityinen tointotavoittelu".

Sitra tuotti Esko Ahon aikana papereita ja käytti verorahaa "kehittämiseen"`Ahon mainitsemassa kapellimestariasennossa, selkä käännettynä sairaaloille ja kansalaisille. Eettinen terveyden- ja sairaanhoito ei voi kääntää selkäänsä potilaille. Uskoakseni Harvardista olisi välitettäväksi toisenkinlaisia terveisiä.