Vanhasen hallitus tulee antamaan esityksen kahden suuren, tyypiltään uuden uraanivoimalan rakentamisesta. 3+  -tyyppistä voimalaa ei ole missään saatu valmiiksi, Suomen Olkiluodossa sitä kovasti yritetään.

Ehdotuksesta äänestetään valtioneuvostossa, ilmeisesti kaksi ministeriä vastustaa esitystä.

Erikoista on, että ydinvoimaa maapallon laajuisestikin poikkeuksellisen suuressa määrin rakentavaa hallitusta tukee paikallinen "vihreä" puolue.