Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen ollessa omalla virkamiesjohdosta vastannut vs. kaupunginjohtaja Halonen kertoo ottavansa "henkilökohtaisen vastuun" määräyksestään tuhota kymmenen tervapääskyn pesää Haminan purettavaksi määrätyssä Vehkalahden koulun räystäiltä.

Mitä se auttaa - ehkä helpottaa poliisitutkintaa?

Kaupungin työntekijät suorittivat Halosen yllyttämänä lainvastaisen tekonsa 13. heinäkuuta, koulun räystäspellit pudotettiin ja niiden mukana tervapääskyjen pesät.

Halonen on vedonnut julkisuudessa, "lapset tai pääskyset". Käsittämätön vastakkainasettelu pohjaa "ajatukseen" pääskyjen suojelun olevan uhka koululasten terveydelle.

Halosen ajatus käy seuraavasti: koulun purku siirtyy ja lähistölle parakkirakennuksiin siirretyt oppilaat joutuisivat pölyn ja melun kohteeksi. Siis on pelastetettava joko pääskyt tai lapset.

Lähtökohta on naivin populistinen ja mistä löytyy se kansa, joka on näin höynäytettävissä?

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen evätessä  Haminan hakeman poikkeusluvan saada luonnonsuojelulain vastaisesti surmata tervapääskyn poikaset se samalla esitti mahdollisuuden suorittaa purkutyöt koulunkäynnin jäkeisenä aikana.

Kysymys ei ollutkaan lasten terveyden pelastamisesta vaan enintään muutaman tuhannen euron säästöstä.

Tiistaina purkuyhtiö oli jo haukannut neljänneksen purettavasta rakennuksesta ennen puolta päivää, tulevana viikkona rakennus on purettu. Purkuaika ei siis liene muutamaan päivää pidempi.

Tervapääskyn poikaset olisivat lähteneet pesistään elokuun alussa, hautomisaika on lajilla 20 päivää ja pesäpoikasaika 40 päivää.

Luonnonsuojelulain rikkomisen lisäksi apulaiskaupunginjohtaja ja hänen apulaisensa syyllistyivät myös esimerkin antamiseen, mitä virkamiehet edellä sitä muut perässä?