Julkisen terveydenhoiodn alasajaminen saavutti uuden tason "sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen" ehdottaessa terveyskeskusten pilkkomista ja myymistä yksityislääkäreille.

"Innovaatio" oli osoitus neuvottomuudesta ja odottamattomásta avoimuudesta julistaa yksityistämisen sanomaa.

Todellinen sormi suussa tuijottaja on maamme hallitus. Luuleeko se MeOnen lääkäripystäytymisillä hallitsevansa terveyskeskusten vaativan työkentän, monisairaiden potilaiden hoidon, potilas-lääkäri -suhteen kehittämisen? Terveyskeskusten ongelmien ratkaisemiseksi se ei ole tehnyt ensimmäistäkään vaikuttavaa päätöstä.

Terveyden- ja sairaanhoito vaatii johtajuutta. Aitoja päätöksiä, jotka esimerkiksi velvoittavat lääkäreiltä nykyistä pitempää terveyskeskusjaksoa.

Nyt sosiaali- ja terveysministeriöstä väläytetyn uusliberalistinen George W Bushin terveyspolitiikan mallin johdonmukainen jatkumo on erikoissairaanhoidon yksityistäminen.

Arkkiatri Pelkonen muistutti jälleen kerran mikä on ensisijaista - MedOnen osakkeenomistajien etu ja vai potilaiden etu.