Eilisessä ympäristövaliokunnan tiedotustilaisuudessa oli tunnelmaa. Paikalla olevat toimittajat osasivat esittää osuvia kysymyksiä, minsiteri Lehtomäki oli mukana vastailemassa.

Ympäristövaliokunnan onkin syytä olla tyytyväinen. Pitkä vääntö erilaisine väärinkäsityksineen, tahallisine harhaanjohtamisineen (jokaisen täytyy ostaa pienpuhdistamo) ja jarrutuksineen on päättynyt. Suuressa salissa puhutaan ja vielä äänestetään.Tyhmää - erityisesti ympäristön kannalta - olisi esityksen hylkääminen.

Lainsäädäntöä on ennen muuta selkeytetty ja yksinkertaistettu. Laissa sanotaan nyt selkeästi se, mikä aikaisemminkin olisi ollut mahdollista eli mainitaan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus "taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste". Näiden perusteella voidaan myöntää käytännössä viiden vuoden poikkeus puhdistusvelvoitteesta.
Ikärajana on nyt 68 vuotta, asunnon haltijoiden (molempien) tulee olla siis vähintään tämän ikäisiä. Esitin ikärajaksi 66 vuotta, samoin pitkäaikaisen työttömyyskäsitteen tarkesnnsuta , se olisi puoli vuotta.

Oleellista on, että koko maan, kaikkien kuntien tulisi nyt noudattaa samoja määräyksiä ja selvittää omat "herkät alueensa", ranta-alueet ja pohjavesialueet, joilla sovelletaan tiukempia määräyksiä.