Ministeri Anttila yrittää tyynnytellä huolta Metsähallituksen muutostavoitteista (HS 25.8.).

Kokemuksesta on syytä oppia. Maa- ja metsätalousministerin näyttö esimerkiksi saimaannorpan tulevaisuudesta ei vakuuta, Pallakselle ollaan rakentamassa uutta hotellia keskelle kansallispuistoa, merimetsokiihkoa lietsotaan ja Metso -ohjelma kyntää syvällä.

Nykyhallitus ei ole taannut luonnonsuojelulle riittävää rahoitusta, ympäristöministeriön tutkimus- ja kehitysmäärärahoja on vähennetty jatkuvasti, tuottavuusohjelma leikkaa ympäristökeskuksia, jotka alistetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallintaan. Kansallispuistojen perusrahoituksesta, kulkureittien kunnostuksesta ja niiden kulumisen estämisestä ei ole huolehdittu.

Luonnonsuojelun rahoitus on turvattava, tätä vakuuttaa myös Sirkka-Liisa Anttila. Väliin kuitenkin mahtuu valtionvarainministeriön rautakoura, joka on valmis "säästämään". Vanhasen hallituksen linjan johdonmukaisena jatkona on luonnonsuojelun rahoituksen heikentäminen.

Työtä on jatkettava kehityksen kääntämiseksi!