Hallituksessa ministeri Kataisen johdolla munittu energiaveroesitys on epälooginen, eikä se pohjaudu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, eikä ole ympäristönsuojelua edistävä, vaan on täysin mätä.

Turve on jätetty energiaverotarkastelun ulkopuolelle ja käytännössä ilman veronkorotusta. Maakaasua verotetaan ankarimman mukaan ja näin tehdään tilaa kivihiilen polttamiselle ja lisääntyneille päästöille.

Maakaasun energiatehokkuutta, erinomaista hyötysuhdetta ja sen matalaa CO2-ominaispäästötasoa ei ole huomioitu, ei myöskään sitä, ettei maakaasun polttamiseen liity samanlaista pienhiukkasongelmaa kuin muihin fossiilisiin polttoaineisiin tai puun polttoon. Maakaasun logistiikkaa- ja varastointietuja ei ole myöskään huomioitu.

Kyseessä ei siis ole ekologinen veronuudistus, jonka pohja on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kyseessä on alkeellinen aluepolitiikka, jossa Turve-Suomen turpeennostoa suojellaan ja samoin erityisessä suojelussa on pääkaupunkiseudun kivihiilen polttoon pohjautuva sähkön- ja lämmöntuotanto.