Valitettavasti näillä näkymin YLE ei televisioi lähetystä.

"Potilasturvalaista", oikeammin Tehy:n jäseniin kohdistuvasta pakkolaista, kysyttiin Kymen vaalipiirin lehtien toimesta, eräs hallituspuolueen kansanedustaja vastasi: "Oikeus elämään ohittaa kaikki muut perusoikeudet ja valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä, että kiireellinen hoito varmistetaan".

Juuri hallituksen toimet vaarantavat terveyden- ja sairaanhoidon kahdella tavalla.

Hallitus vaarantaa välittömästi potilasturvallisuutta pakottamalla Tehyn työtaisteluun ja kieltäytymällä osoittamasta sairaanhoitajille oikeudenmukaista palkkarahoitusta eduskunnan käsittelyssä olevasta lisäbudjetista.

Hallitus toimii julkisen tervyden- ja sairaanhoidon tulevaisuutta vastaan kieltäytymällä tukemasta järkevää, kansainvälistä tasoa lähenevää palkkasopimusta: jatkossa ei ole sairaanhoitajia!

Uskon jokaisen Tehyn jäsenen olevan etiikaltaan ja moraaliltaan sellaisella tasolla, ettei keskosia tai tehopotilaita jätetä hoidotta. Hoitoa ei kuitenkaan takaa nyt käsittelyssä oleva pakkolaki.

Vanhasen hallituksen ei tule yrittää pelastaa arvovaltaansa hyväksyttämällä sille uskollisilla kansanedustajilla pakkolaki, jolla yritetään estää Tehyn oikeutettu työtaistelu. Tämän sijaan hallituksen tulee estää joukkoirtisanomiset ja sen mahdolliset seuraukset osoittamalla riittävä rahoitus Tehyn kanssa solmittavalle palkkaratkaisulle.