Tänään eduskunnan enemmistö astui askeleen pois kansalaisyhteiskunnasta rajatessaan kansalaisten oikeutta valittaa heitä koskevista asemakaavapäätöksistä.

Tästä lähtien hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan asemakaavakymyksissä valituslupa, jos "asemakaava on oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella". Kuitenkaan yleiskaavan vaiheessa eivät asemakaavaongelmat tule edes keskusteluun.

Taustalla on epäonnistunut yritys lisätä asuntotuotantoa. Hallituksen esityksen mukainen valituslupajärjestelmä ei tätä edistä, se ei edistä "kaavoituksen sujuvoittamista".

Tässä on syytä luottaa korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtaja Pekka Hallbergin kantaan: valituslupajärjestelmä päinvastoin lisää KHO:n työtä ja istuntoja.

Vasemmistoliiton ryhmän lisäksi änestyksessä (142-20-1) SDP:n neljä kansanedustajaa Liisa Jaakonsaari, Kimmo Kiljunen, Jouko Skinnari ja Erkki Tuomioja - eturivin kansanedustajia - puolustivat kansalaisten perustuslaillista oikeutta. Vasemmiston Erkki Virtanen päätyi pohdinnoissaan painamaan "tyhjää" kuten vastaavassa äänestyksessä Pertti Virtanen. Muuten perussuomalaiset eivät puolustaneet kansalaisten perusoikeuksia, kuten ei yksikään vihreiden kansanedustaja tai SDP:n ympäristövaliokunnan jäsenet.