Koskiensuojelulailla suojellun Iijoen rakentamiseen tähtäävä ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu. Yhteysviranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Pohjolan Voiman tavoitteena on Kollajan altaan rakentaminen.

Kiinnostavaa on, että ympäristöministeriö antoi luvan lainvastaiselle hankkeelle. Iijoki on suojeltu v. 1987 koskiensuojelulaissa kuten 57 eri koskiosuutta eri puolilla Suomea, myös Kymijoen alavirtaaman kosket kuten Pernoonkosket, Siikakoski ja Langinkoski.

Kysymyksessä on oikeushistoriallisestikin ainutkertainen hanke. Valheellisena verukkeena käytetään ilmastonmuutosta ja vesivoiman "ekologisuutta", altaiden metaanipäästöjä ei muisteta.

Prof. Lund totesi eduskunnassa 6. helmikuuta Vuotoksen ja Kollajan rakentamisen tuottaman lisäsähkön olevan samaa luokkaa kuin säästö, joka saadaan siirtymällä energiansäästölamppuihin.

Keskustapuoluetta ei maininta innostanut, Suomenmaa torppasi ajatuksen säästöstä.