Ruotsin ministeri puhui hyvin, samoin Senegalin edustaja. Kokouksen alku venyi tunnilla, syy muotoseikoissa, joista kiisteltiin tunti, kertoo COP 15:n tilanteesta. Ei kerro lainkaan  positiivista tulevaisuudesta.

Parhaiten ja omaleimaisimmin puhui Venezuelan Hugo Chavez. Aika ylittyi tosin reippaasti, Hugo Chavez ehti siteerata Jesus Kristusta, Bolivaria, Marxia, Rosa Luxemburgia ja pisimmin ranskalaista journalisti Herve Kempfia, kirjaa "Kuinka rikkaat tuhoavat pleneetan". Chavez sai suosiota, ei kuitenkaan jakamatonta. Cavez tuomitsi imperialismin ja kapitalismin, totesi maapallon ongelmat:: 500 rikkainta ansaitsee saman kuin 460 miljoonaa koyhinta. Chavez ehti kertoa kantansa ilmastonmuutokseen, se ei ollut huono.

Tasavallan presidenttimme tuli juuri paikalle - puheeseen palataan.