Elämä on ihanaa - mutta myös kummallista. Perjantain kokouksessaan ympäristövaliokunta asettui hyvin periaatteellisessa asiassa maa- ja metsätalousministeriön taakse ja hylkäsi ympäristöministeriön kannan.

Maatalouden harjoittamiseen on Eu:ssa kytketty Luonto- ja lintudirektiiviin ja sen määräysten huomioimiseen. Maataloutta tulee toteuttaa niin, ettei heikennetä luonnon monimuotoisuutta vaan toimitaan mieluummin päinvastoin.

Tästä on kertynyt maanviljelijöille "ylimääräistä riesaa". Tämän "riesan" poistamista esitti maa- ja metsätalousministeriö. Ympäristöministeriön ylitarkastaja Tarja Haaranen vaati Luonto- ja lintudirektiivin säilyttämistä maatalouden harjoittamisen yhteydessä. Se lukeutuu maataloudenharjoittamisen nk. täydentäviin ehtoihin. Lintujen tunnistaminen ja kasvien tuntemus ovatkin tätä "ylimääräistä riesaa".

Ensimmäistä kertaa - ainakin vuoden 1995 jälkeen - ympäristövaliokunnan enemmistö hylkäsi ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuusnäkökannan ja laati lausunnon, joka mahdollistaa biodiversiteetin heikentämisen.

Onko luonnonsuojelun vastaisuuden tauti iskenyt valiokunnan enemmistöön?

Kyseessä oli Eu-asia, E120/2007 vp ja valiokunta antoi tästä lausunnon 22.2.2008 ( YmVL1/2008 vp - E 120/2007 vp). Asiakirjat löytyvät eduskunnan sivuilta, mukana allekirjoittaneen eriävä mielipide.