Suomen valtio on Euroopan unionin komission piinapenkissä vastaamassa miksei Suomi noudattanut Eu:n linjausta lisätä 2.5 prosenttia biopolttoainetta liikennepolttoaineisiin vuoteen 2005 mennessä. Nyt Suomi-Neito on ottamassa lusikan kauniiseen käteensä ja tähtää lähivuosina  muutaman prosentin biopolttoaineosuuteen liikennepolttoaineissa.

Liikenteen biopolttoaineet eivät ole ongelmaton yritys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto on energiavaltaista, ne vaativat kuljettamista ja niiden käyttö vähentää biomassan käyttöä muuhuin kuten ravintotarkoitukseen.

Maapallon mitassa liikennepolttoaineista 10 prosentin korvaaminen biopolttoaineilla merkitsee 9 prosentin käyttöönottoa viljelypinta-alasta. USA:ssa vastaava prosenttiluku on 30 prosenttia, EU-15 -maissa 72 prosenttia (Lähde New Scientist).

Biopolttoaineen valmistusta on tarkasteltava koko elinkaaren, sen tuottamisen vaatiman energian ja muulle luonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle koituvien haittojen näkökulmasta.

Eduskunnan ympäristövaliokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota tuontibiopolttoaineiden tuottamisen ekologisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Brasilian sokeriruokoplantaasit ja sokeriruokoparoonien aiheuttamat ympäristötuhot on tiedossa. Työntekijät on alistettu feodaalisiin olosuhteisiin ja sokeriruokoplantaasien tieltä hakataan perimältään rikas trooppinen metsä.

Malesiassa ja Indonesiassa kaadetaan sademetsää öljypalmuviljelmien tieltä. Ennen öljypalmun istutusta myrkytetään kaikki elävä. Kyseessä on todellinen monokulttuuri ja biodiversiteetti on köyhdytetty minimiinsä. Borneon saaren sateliittikuvissa näkyy Indonesian Kalimantanin ja Malesian Sahabin välinen raja. Malesian puolella metsät on hakattu ja tilalla öljypalmua, Indonesian puolella on vielä metsää, mutta Kalimantanialla tullaan vauhdilla perässä. 

Trooppisten metsien hakkuu ja hävittäminen merkitsee 20 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, siis lähes saman kuin Yhdysvaltain osuus päästöistä.

Suomen Neste Oil Oyj tuo palmuäöljyä Suomeen. Valiokunnan kuulemisessa Neste vakuutti käyttävänsä vain sertifioitua raaka-ainetta. Yritystä maailmalla on tuottaa palmuöljyä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmällä tavalla. Tämä on plantaasien perustamista joutomaalle ja primäärimetsän tuhoamisesta kieltäytymistä. Miten tämä hanke etenee jää nähtäväksi.

Ruotsi tuo oman huomattavasti suuremman liikennebiopolttoaine -osuuden raaka-aineen pääosin Brasilian sokeriruokoplantaaseilta. Pohjoiset \"tiedostavat Volvoilijat\" ajavat biopolttoaineella, jonka tuotanto edellyttää runsasta herbisidien, energian kuten bensiinin käyttöä työntekijöiden riistosta puhumattakaan. Tämä ei todellakaan ole kestävän kulutuksen mukaista!

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kannanottoihin YMVL 12/2006 vp, YMVL 37/2006 vp ja YMVL 47/ 2006 vp kannattaa tutustua mm. biodiversiteetin osalta tutustua: www.eduskunta.fi.