OECD:n Suomen ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta arvioiva maaraportti julkistettiin eduskunnassa 5. kesäkuuta. Paikalla päärakennuksen auditoriossa olivat molemmat ympäristöministeriön ministerit, kansliapäällikkö Pokka ja avainvirakmiehiä. SLL:n Yrjö-Koskinen piti hyvän esityksen kuten myös Kunaliiton Hakanen.

Raportin päätelmät ja suositukset olivat vanhoja, erityisesti luonnon monimuotoisuuden osalta, biodiversiteetin hävikkiin ei raportti suhtaudu realistisesti.

Raportin kohdassa Luonto ja biodiversiteetti todetaan: "Vuonna 2000 julkaistiin kolmas uhanalaisten lajien luettelo. Kehitys on ollut myönteistä lajien, myös muuttavien lajien ja luonnonvaraisten vesieläinten suojelussa" (painotus allekirjoittajan).

Voisiko raportti pahemmin erehtyä! Saimaannorppa (Saima ringed seal) on muuttunut punaisen kirjan lajina entistäkin uhanalaisemmaksi. Käänne on parin vuoden takaa, raportti kuvaa 12 vuoden aikaa 1997-2009.

METSO -ohjelma nostetaan ongelmattomana esille, kuitenkin aleellsiten ympäristökeskusten resurssien vajaus estää ohjelman kehittämistä. Ei ole ihmisiä arvioimaan METSOa.

Erilaisia suosituksia on annetaan, niiden toteuttamista kuitenkin estää resurssien vähyys, työvoimaa vähennetään ympäristöhallinnossa entisestään.

Kysyin kirjallisesti oikeuskansleri Jaakko Jonkalta torstaina 4.6. miksi saimaannorpan suojeluvastuu on maa- ja metsätalosuministeriössä eikä ympäristöministeriöllä. Jään  odottamaan vastausta.