Televisio ja radio toistavat kansanedustaja Räsäsen homovastaisuutta, toisten myönteisyyttä, aselakia ja PS:n gallup -kannatusta.Köyhyyden lisääntyminen, yhteiskunnan kahtiajakautuminen, pitkäaikaistyöttömyys eivät yllä TV:n ajankohtaiskeskusteluihin. Radiossa Kainuun Heikkinen otti tänään tiistaina asian ohjelmassaan esille - kiitos siitä.

Köyhyys ja puute on lakaistu YLE:ssä taka-alalle, iltapäivälehtilinjaa ne eivät ole koskaan kiinnsotaneetkaan. Poikkeus vahvistaa säännön.

Suomessa säästetään vanhusten hoidossa. Hoitolaitoksissa, hoivakodeissa, kotihoidossa puuttuu työntekijät. Potilaat odottavat terveyskeskussairaalan osastoilla apua vaipoissaan, WC - käynnit jäävät tekemättä ja potilaita kehoitetaan "laskemaan vain vaippoihin". Vanhusten ihmisoikeuksia loukataan, viimeiseksi viestiksi yhteiskunnan rakentajille jää isku vasten kasvoja. Vanhukset, pitkäaikaissairaat ovat ne, joiden hyvinvoinnin huonontamisella kunnat parantavat taseitaan.