Eilisen täysistunnon avasi ikäpuhemies Jacob Söderman, hän istuu vierustoverinani, joten hänen paikallaan istui valintakokouksessa Sauli Niinistö. Niinistö valittiin puhemieheksi 89 äänellä. 

Äänestin Sauli Niinistöä puhemieheksi vaikka en pidä kaikkia hänen linjauksiaan suinkaan oikeana. Esimerkiksi eduskunnan jättäminen aikaisemmasta poiketen kansainvälisen toiminnan kuten ympäristökokousten ulkopuolelle. Rahaa eduskunnassa kuluu nykymenolla "turvallisuuteen" ja tietohallintoon, kritiikin paikka on myös tuolla. Suomi ei voi olla uuninpankolla, ei myöskään kansanedustuslaitos.

Miten eduskunta näyttäisi esimerkkiä tässä ja tulevassa - vielä vaikeammassa -taloudellisessa tilanteessa? Tekemällä vuoden 2011 talousarvion siten, että pienituloisimpien ihmisten asema paranee eikä huonone, eduskunnan on hankittava valtiolle tuloja palauttamalla varallisuusvero ja yritysten kansaneläkemaksu, poistamalla verottomat osinkotulot, korottamalla pääomaverotusta ja tekemällä se progressiiviseksi, edistämällä rahoitusmarkkinaverotusta, Tobinin veron kaltaisia kansallisia ja kansainvälisiä sovellutuksia. Samalla alle 10 000 euron vuositulot verottomiksi. Eduskunnan tehtävänä on kuntien tukeminen niin, etteivät kunnat säästä kuntalaisiaan hengiltä!

Talouskriisi lähti investointipankkiirien ahneudesta, heidän miljardikannustimistaan, jotka yllyttivät järjettömään riskinottoon. Lasku pannaan tavallisten ihmisten maksettavaksi työttömyytenä ja heikentyneinä palveluina.