Kansanedustaja Pentti Tiusanen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Vappuna 2008 Lappeenrannan Vihreässä makasiinissa

 

 

Yhteiskunnan tehtävänä – meidän kaikkien tehtävänä - on auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua, edistää ihmisten tasa-arvoisuutta ja käydä estämään ilmastonmuutosta. Valtion ja kunnan on edistettävä ihmisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä, tämä on kirjattu kuntalakiin, tiedämme, ettei valtiovalta täytä tätä tehtäväänsä, ei myöskään Lappeenrannan kaupunki.

 

Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa. Hallitus nostaa asiakas- ja potilasmaksuja 65 miljoonalla eurolla lapsiperheiltä, sairailta ja vanhuksilta, terveyden- ja sairaanhoidosta, kotihoidosta ja lasten päivähoidosta. Tämän 65 miljoonaa euroa hallitus kaiken lisäksi palauttaa omaan budjettiinsa. Samalla maksut sidotaan korotusautomaattiin, indeksiin – lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin ja eläkkeiden leikattu indeksi jätättää eläkkeitä palkoista.

 

Ilmapiiri kovenee ja kylmenee. Kansaa jaetaan kahtia kovalla kädellä. Varallisuusveron poisti jo edellinen hallitus, nykyhallitus tekee maan- ja metsänomistajista verovapaata luokkaa. Erityisessä suojelussa on liikeyritysten nk. sukupolvenvaihdos. Siitä riippumatta, onko kyseessä työtulo, pääomatulo tai eläketulo, verotuksen on oltava tasa-arvoista. 10 000 euron ja sitä matalampien vuositulojen tulee olla verovapaata. Saamatta jäävä kuntavero on kompensoitava kunnille.

 

Luonnonsuojelu on hallituksen erityisen hyökkäyksen kohteena:

 

Luonnonsuojelu on vahvan hyökkäyksen kohteena, jonka mahdollistaa hallituksen kokoonpano. On hyvä muistaa, että sosiaaliturvaa heikennettiin kun vasemmisto oli hallituksessa ja Suomi vietiin Eu:n jäseneksi keskustan johdolla. Nyt hallituksessa ovat vihreät, on tullut luonnonsuojelun nitistysyrityksen vuoro Nitistystä johtaa keskusta ja kokoomus antaa oikealta tukea, vihreät ovat hiljaa tai vikisevät pelätessään punaista korttia ja lähtöä hallituksesta.

 

Ministeri Pekkarisen eteisessä on tungosta: TVO, Fortum ja Fennovoima, kaikki yhtä aikaa. Kahdeksatta ydinvoimalaa haetaan vaikka viidettäkään ei saada oikeain rakennetuksi. Suomesta on tulossa ydinvoimaparatiisi, josta viedään sähköä ja jonne jäävät ydinjätteet.

 

Metso – ohjelma hallituksen linjauksella ja keskusta-kokoomus –akselin toimesta jäi kääpiöksi. Oikeasti ei eteläisen tai minkään Suomen osan metsän monimuotoisuutta suojella tällaisella ohjelmalla.

 

Pallas – tunturi on nyt lainsäädäntökohteena. Pallas- Yllästunturin kansallispuisto – laki avataan ja sitä muutetaan. Laki mahdollistaisi maanpäällisen rakennusmassan lisäämisen kuusinkertaiseksi. Ennakkopäätös, jonka jälkeen kansallispuistoihin voi alkaa tekemään erilaisia rakentamisehdotuksia. Etteikö Suomessa yksittäinen ihminen pystyisi vaikuttamaan, hotellikeisari Pertti Yliniemi todistaa toista. Hän sai ensin ministeri Mannisen muuttamaan Muonion ja Kittilän rajan, nyt ympäristöministeriö suojelutehtävä on laitettu polvilleen.

 

Nykyhallitus yrittää taannuttaa luonnonsuojelun 60 –luvun tasolle. Vuotoksen altaan suojelun purkuyritys hakee röyhkeydessä vertaa. Pekkarinen ajaa, Häkämies tukee ja varmistaa.

 

Iijoen Kollajan kosket ovat koskiensuojelulailla vuonna 1987 suojeltu. Ministeri Tiilikainen hyväksyi pätkätyönä YVA –menettelyn käynnistämisen, jonka tavoitteena on valjastaa suojeltu joenosa sähköntuotannolle. Valtion virkamiesten avustuksella tehdään ympäristövaikutusarviointi, jonka tavoite on lainvastainen. Miniseri vastasi eduskunnan kirjalliseen kysymykseen, ettei ”voinut kieltäytyä”. Syynä lienee että ministeri Lehtomäki oli antanut luvan YVA:lle ja Pohjolan Voimalle ennen perhevapaitaan.

 

Ilmastomuutoksen hillinnän nimissä tuhotaan luonnon monimuotoisuutta ja tosiasiassa tähdätään taloudelliseen etuun, jolla ei ole mitään tekemistä hiilidioksiditaseen tai ekologisesti kestävän kehityksen kanssa.


Siksi vaatimukset Suur-Saimaan kansallispuistosta tulee esittää uudelleen. Sitä vaatii saimaannorpan suojelu ja METSO:n heikko taso. Eteläisen Suomen metsien suojelu on

 

Itämeren ja Suomenlahden öljynsuojelutoimet ovat riittämättömät. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntakeskusta ei ole perustettu, avomeriolosuhteissa toimintakykyistä öljyntorjunta-alusta ei ole hankittu.

 

On älyllisesti epärehellistä Vanhasen hallitukselta yrittää tehdä turpeesta vastoin parempaa tietoa ”uusiutuva ja kestävä” energianlähde. Turve on ilmastopäästöjensä suhteen kivihiiltä ongelmallisempi ja lisäksi rehevöittää vesistöjämme.

 

Hallituksessa vihreät ovat jääneet pahasti sivussa, hallitusohjelma sitoo kädet ja suun. On tappio, etteivät vihreiden kansanedustajat eduskunnassa puolusta periaatteita, joihin puolueen synty ja toiminta pohjautuvat. Hallituksessa eivät vihreät kritiikkiä harrasta, sitä vastoin palvelumaksujen 16.6 prosentin korotus ja maksujen sitominen indeksiin on vihreän eduskuntaryhmän mukaan ”oikeudenmukaista”.

 

 

Meidän ei tarvitse alistua oikeiston painostukseen !

 

Meidän on oltava musta-vihreää hallitusta parempia, Lappeenrannan ei tule nostaa potilas- ja palvelumaksujaan eikä sitoa niitä indeksiin vaikka eduskunnan enemmistö hallituksen esityksen hyväksyisikin. Kaupunginvaltuuston ei tule tukea valtion budjettia sairaiden ja apua tarvitsevien vähillä rahoilla.

 

Hallitus lisää lakimuutoksella kansalaisten välitöntä osuutta terveys- ja sosiaalimenoihin. Kansalaiset maksavat 16.6 prosenttia lisää potilas- ja asiakasmaksuja. Lisäksi nämä maksut rahastetaan takaisin valtion budjettiin, mikä vaikeuttaa kuntien kieltäytymistä maksujen korotuksesta. Joka tapauksessa sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta pienennetään 65 miljoonalla eurolla.

 

 

Tehdään yhdessä Suomesta parempi paikka olla ja elää. Maa, jossa pääsee lääkäriin, jossa keskussairaala ei elä jatkuvassa kriisissä, jossa kouluja ei lopeteta säästösyistä eikä päiväkoteja jätetä perustamatta. Tehdään Suomesta paikka, jossa terveydenhoidon henkilöstö ei kärsi huonoista työskentelyolosuhteista eikä sairastu kun näkee, etteivät voimat riitä auttamiseen.


Tämän maan rakentaneiden, ikäihmisten elämä on oltava turvattu. Heitä tulee arvostaa teoin, juhlapuheet eivät riitä. Veteraanikuntoutuksen varoja on suunnattava myös kotona asumisen tukemiseen. Tuki on vähitellen ulotettava myös heihin, jotka jälleenrakensivat tämän maan.

 

 

Olemme valmiit yhteistyöhön niin kunnissa kuin eduskunnassa lopettaaksemme peruspalvelujen heikentämisen ja köyhän kyykyttämisen, tähän olemme valmiit. Köyhien rankaisemiseen, vanhusten ja sairaiden aseman heikentämiseen ja ympäristön turmelemiseen emme!

 

Haasteet ja vaikeudet ovat voittamista varten. Voittaminen on mahdollista, tarvitsemme tahtoa ja oikeat arvot!

 

Eläköön Vappu!