Suomen pinta-alasta ainoastaan 0.3 prosentia on suojelusäännöksistä johtuen metsästyskiellossa. Näitä alueita ovat eteläisen Suomen pienet kansallispuistot kuten Nuuksio, Liesjärvi ja Repovesi. Hallitus esittää asialle muutosta.  

Hallituksen esitys (HE 99/2009vp) on menossa eduskunnassa läpi tavalla, joka avaa kansallispuistot eri verukkeilla metsästykselle. Tämä ei ole linjassa kansallispuiston käyttäjien turvallisuuden ja luonnon rauhan kanssa.

Ympäristövaliokunnan mietintöön (YmVM 11/2010 vp) tuli kaksi vastalausetta, toinen sosialidemokraateilta, toinen edustaja Karpelan ja allekirjoittaneen toimesta. Molemmissa vastustetaan metsästyksen ja hirvenajon laajentaminen kansallispuistoihin. Taina Karpela ja allekirjoittanut esittivät lisäksi luonnonsuojelualueiden suojelutavoitteiden täsmentämistä.