Venäjän duuma järjesti 30.3. - 2. 4. Pietarissa parlamenttien välisen tapaamisen Itämeren Nord Streamin kaasuputken merkeissä.

Varsinainen kokous oli tiistaina 31.3. Jusupovin palatsissa, paikassa, jossa Venäjän Duuma kokoontui vuoteen 1906-1917. Vareri Jasev, kova kaasuputkimies, toimi kokouksen puheenjohtajana.

Venäläiset olivat tietysti putkea lobbaamassa, samoin saksalaiset ja tietysti Nordstreamin asiantuntijat. Ruotsalaiset olivt jääneet pois, Englannin parlamentin, Latvian, Liettuan. Puolan, Ranskan, Saksan, Tsekin tasavallan ja Viron kansanedustajajia oli paikalla. Tietysti myös Nord Streamin asiantuntijoita.

Esittämäni Suomen puheenvuoro keskittyi putken ympäristövaikutuksiin. Rakentamiseen liittyvä kallioaineksen louhinta, vähintään 320 000 kuutiometriä, sen upottamisen ja yleensäkin putken rakentamiseen liittyy ravinteiden, raskasmetallien, dioksiinin ja muiden toksiinien irtoaminen sekä kumpuaminen pohjasedimenteistä.

Merinisäkkäiden kohtalo, Natura alueisiin kohdistuvat vaikutukset, erityisesti Kallbådagrundin herkkä ympäristö, kalasukseen liittyvät ongelmat olivat mukana.

Kymenlaaksosta, "jostain Kotkan seudulta" pitäisi  kuljettaa kivimurska tasaamaan syvänteitä kaasuputken alustaksi. Tämän vaikutukset tuntuvat myös kuivalla maalla.

Osallistuja saattoivat tutustua Venäjän Duman omaan "julistusluonnokseen". Tilanne oli hiukan ongelmallinen, Duman kannanotto tulkitsi kokouksen kulkua hiukan toisin kuin itse näin tilanteen. On vielä auki, ottiko Duman delegaatio  onkeensa täsmennysehdotustani. 

Saksalaisista kolmesta kansanedustajasta yksi vastusti putkea, kaksi kannatti. Baltit ja Puola esittivät edelleen kaasuputkelle maareittiä.

Putkiyhtiö Nord Streamin omistavat Gasprom (51%), saksalaiset BASF (20%) sekä eOn (20%). Hollantilainen kaasuyhtiö on yhdeksällä prosentilla mukana.

Selväksi on tullut myös se, että putki kuljettaisi Saksan Lubminiin, lähelle Greifswaldia 55 miljardia kuutiota kaasua. Tämä vastaa 23 Olkiluoto III:n  (1600MW) sähköntuotantoa. Mikäli kaasumäärä nesteytetään, sen kuljettaminen edellyttää 600 suuren tankkerin jatkuvaa liikennettä Itämerellä.

Putken hinta on 7.4 miljardia euroa. Rahoituksen "pitäisi" olla kunnossa.

Mukana olleista varsinkin saksalaiset olivat innokkaasti osallistumaan kokouksen "oheisohjelmaan", neljän tunnin lentoon Pietarista koilliseen. Kohteena oli Novy Urengoyn kaasualue.

Itse kiiruhdin tiistainiltana takaisin eduskuntaan, edessä oli ympäristövaliokunnan Ilmasto- ja energiastrategian käsittely.

Suomen kannalta kyseessä on ympäristöongelmista, jotka vaativat paneutumista. Ympäristöarviointi (YVA) on kesken ja ympäristölupa puuttuu. Prosessiin tulee myös Kotkan ympäristöseura ry ottamaan kantaa.