Sini-vihreä -hallitus on -  "lamaa ei tule" -puheet lopetettuaan -  valmis tarkastamaan kantaansa pohjavesien suhteen. Hallitusohjelmaa on toki noudatettava ja siellä todetaan: "Marjan ja hedelmien tuotannon esteet pohjavesialueilla selvitetään".

Selkokielellä pitää päästä rajoittavista säädöksistä. Varovaisuusperiaatetta ei noudateta, otetaan riski pohjaveden saastumisesta pestisiideillä. 

Eilen perjantaina Pallaksella selviteltiin yrittäjä Yliniemen hotellirakentamista. Toivottavasti selvityksen alla ollut mini-yva on otettu pienuudestaan huolimatta vakavasti.