Päälimmäisenä on torstain 13. syyskuuta ovat puolustusministeri Häkämiehen sanat Washingotonissa:" In general, Finland is privileged to be located in one of the safest corners of the world. However, given our geographical location, the three main security challenges for Finland today are Russia,Russia and Russia. And not only for Finland, but for all of us".

Ministeri Häkämiehen puheessa, joka siis löytyy kokonaisuudessaan puolustusministeriön nettisivulta. on monia "uusia avauksia". Naton ja EU.n sotilaallisen yhteensopivuuden huolen kantajana Häkämies toteaa Suomen olevan paavillisemman kuin paavi itse.

Yllä esitetyssä puolustusministerin suorassa siteerauksessa on jo kyllin "haastetta". Ensinnäkin puolustusministerin suusta englannin sana "challenge" voi merkitä "taisteluhaastetta". Valitettavasti Jyri Häkämies ei erittele sanansa sisältöä.

Suomenlahden alati kasvavat öljy- ja kemikaalikuljetukset, jotka ylittävät 200 miljoonan tonnin vuositason 3-5 vuoden sisällä ovat todellinen haaste. Pietarin alueen ravinnepäästöt ovat samoin ympäristöuhka, samoin elinkaarensa päässä oleva Sosnovyi Borin ydinvoimala.Öljykuljetukset ovat osaltaan strategista, 11.9.2001 jälkeen aloitettua yhteistyötä USA:n kanssa.

Loppuosa kappaletta "And not only for Finland, but for all of us" on mielenkiintoinen. Ketkä "me" ? Suomen lähialueen ja Suomenlahden ja Itämeren ympäristöhaasteet ovat luonnollisesti globaali kysymys, ei kuitenkaan kirjatulla tavalla.

Voimme verrata "haastetta" vaikkapa Alaskan alueen meriympäristön tuhoamiseen (Exxon Valdes) taí ajatukseen tuhota öljy- ja kaasujohdoin yksi maailman suurin ekosysteemi Alaskassa. Venäjän haasteen/taisteluhaasteen/kilpailuhaasteen peräkaneetti "meille kaikille" korostaa ehkä muuta kuin ympäristöä. En muuten löydä puheessa sanaa "environment" tai "nature".

Eduskunnalla on edessään budjetin käsittely. Ympäristöministeriön hallinnonalaa on kohdeltu kovalla kädellä. Edessä olevina kuukausina eduskunta joutuu perustelemaan olemassaolonsa osoittamalla lisää rahaa ympäristötöihin, Itämeren suojeluun ja kansalaisjärjestöjen tukemiseen.