Seuraavina viikkoina määritellään Suomen tulevaisuutta neljäksi seuraavaksi vuodeksi - ja pidemmäksikin aikaa.

Neuvotteluiden vaiheet - ainakin siinä vaiheessa kun "vakavasti otettavat" hallituskumppanit kerääntyvät Säätytaloon - pysyvät julkisuudesta piilossa. Ehkäpä neuvottelujen kulun pitää olla samalla tavalla julkisuudessa kuin tulosopimusneuvottelut - tiedetään mitkä asiat ovat mukana hallitusohjelmassa, mitkä eivät lupauksista huolimatta siellä ole.

Ilmastomuutoksen hillintä, sen konkreettiset keinot kuuluvat hallitusohjelmaan. Ekologinen veronuudistus oli edellisessä hallitusohjelmassa, se ei kuitenkaan toteutunut.

Suomi on osana EU:ta sitoutunut 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä, energiatehokkuuden lisäämiseen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, Eu:n 20 prosentin uusiutuvien energialähteiden yleistavoitteeseen ja 10 prosentin liikennebiopolttoaineosuuteen samaan tavoitevuoteen mennessä.

Mikäli Vihreä liitto on hallituksessa, tarvitsemme eduskunnassa hallituksesta riippumaton aktiivisen, kriittisen ympäristönäkemyksen ja myös valmiuden toimiin. Sen tarjoaa punavihreä Vasemmistoliitto, luonnon, ympäristön, eläinsuojelun, ilmastonmuutoksen hillinnän, kestävän tuotannon ja kulutuksen puolesta.