Jälleen Kymenlaaksoon iski paperiteollisuuden työpaikkojen vähentäminen, tällä kertaa 80 työntekijällä, perusteollisuuden työpaikkojen lopettamisen kokonaisvaikutus Kymenlaaksossa on 200-300 työpaikan vähentäminen. Asialla taas UPM Oyj Kouvolan Myllykoskella.

Ministeri Pekkarinen ja muut ovat hehkuttaneet suljettujen tehtaiden jälkihoidon onnistumisella. Työllistämisessä tyytyväisyys on kyseenalaistettava. Voikkaan ja Summan jäljiltä on edelleen 300-400 työntekijää ilman työtä. Googlen tulosta Summaan on hehkutettu, työpaikkojen määrässä ollaan muutamissa työpaikoissa. Win-Wind -tuulivoimayhtiön viimeaikainen tie on ollut aaltoileva, tärkeä toimija joka tapauksessa. Tämän aasialaisomisteisen yhtiön tulevaisuussuunnitelmat arveluttavat. Voi käydä kuten Nokialle?

Metsäteollisuuden valmiudet kehittää toisen ja kolmannen sukupolven biodiesellaitoksia alasajetun paperin ja sellun valmistuksen tilalle ei ole toteutunut. Erityisesti UPM Oyj:n näytöt ovat jääneet vähäisiksi, Ranska, Belgia, Länsi-Suomi vai Kouvolan Kuusaankoski - vai ei mitään näistä?

Samoin Kotkan Summan ja Kotkansaaren sellu- ja paperitehtaiden tulevaisuus vähänkään pitemmällä tähtäimellä on epävarma.

Stora-Enson ja UPM Oyj:n aktiivisuus on Uruguaissa ja Brasiliassa. Jääkö kotikunnille mitään? Käykö lopulta kuin Nokialle, jää vain lupauksia ja visio tulevaisuudesta, mikö ei koskaan toteutunut.