Kehittyvien Maakuntien Suomi (KMS) on liikkeellä, mukana on liikemiesten lisäksi myös kokeneita politiikan veijareita maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitystä jarruttamassa. Lakimuutoksessa täsmennetään kaupan tilaa vaativien suuryksiköiden kuten huonekalu-, auto- ja rautakauppojen sijoitusmääräyksiä, ne tulee sijoittaa maakuntakaavalla osoitettuihin kohteisiin tai kaupunkitaajamien yhteyteen.

Puheenvuoroja ovat käyttäneen Matti Viialainen (sd) ja muutama muukin demari. Nämä ovat agressiivisia, lakiin esitetyn kaupan suuryksiköiden sijoitusmääräysten täsmentämistä vastustavia tai sitten "varovasti" asiaan suhtautuvia ja eduskunnan kiireistä valittavia. Mitä tekevät kansanedustajat?

Onko Matti Viialainen jälleen heiluttamassa päivänpolitiikkaa? Saimaannorpan suojeluasiassa näin tapahtui ja laki muuttui yllättäen maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Ympäristövaliokunnan tulee osoittaa olevansa riippumaton korruptiosta ja lobbaamisesta. Nyt liikkeellä ovat Viialaisen lisäksi Arto Merisalo ja  Kyösti Kakkonen. Valiokunnalla on aikaa hoitaa asia. Jätevesiasetusta määrätietoisesti hidastettiin, tuolloin liikkeellä olivat kokoomusedustajat. Ketkä ovat nyt liikkeellä Viialaisen (sd) ja KMS:n lisäksi?