Viime tiistaina, 20. lokakuuta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi Pohjolan Voima Oy:n YVA-hankkeesta lausuntonsa. Yrityksen tarkoituksena oli Iijoen Kollajan rakentaminen, vastoin mm. koskiensuojelulakia. Lausunto oli asiallisen objektiivinen, se totesi YVA:n keskeneräiseksi ja riittämättömäksi.

Pudasjärven Natura -alueiden vaarantuminen on ympäristökeskuksen mukaan selvää, samoin vaelluskalalle tulevat ongelmat. Osa alueesta jäi YVA:n ulkopuolelle, kuten Livo -joki.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on kommentoinut lehtitietojen mukaan yhteysviranomaisen lausuntoa niin, ettei hän ole tuomassa asiaa valtioneuvoston käsittelyyn. PVO:n linjaus merkitsee kahden eri lain luonnonsuojelulain ja koskiensuojelulain rikkomista tai niiden kumoamista.

Olisi paikallaan, että Paula Lehtomäki kertoisi kantansa eduskunnassa, tähän mennessä se ei ole ollut mahdollista.