Iijoen Kollajan rakentamista koskevan kirjallisen kysymykseni vastaus antoi jo sen ymmärtää, ministeri Lehtomäki ei puolusta Koskiensuojelulakia. Eduskunnan kevätkauden viimeisenä istuntopäivänä äänestysten välissä kysyin suoraan Paula Lehtömäeltä, onko hän avaamassa Ko skiensuo- jelulakia? Vastauksena oli, että jos sitä vaaditaan, on hän siihen valmis. Ministeri Pekkarinen tunnetusti vaatii Kollajan rakentamista, Ounasjoen rakentamista mm. Pohjolan Voima Oy. Koskiensuojelulaki (1987) suojelee 57 vesistön osaa, koskiluontoa ja mm. Iijoen vapaan osan sekä Ounasjoen. Luetteloon kuuluvat myös Kymijoen alajuoksun ptkälti luonnontilaiset kosket kuten Pernoonkosket, Kultaankoski ja Langnkoski. Nyt on Ahneus liikkeellä savuverhonaan ilmastonmuutoksen hillintä. Rakenta- mattomalla vesivoimalla ei ole Suomelle merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnälle. Keinot löytyvät ensisijaisesti energiatehokkuuden lisäämisestä. Vanhasen hallitusten aikana Suomi on reippaast lisännyt hiilidioksidipäästöjäänn, 16% V. 2007.