Eilen eduskunta keskusteli iltapäivän kahdesta aina kahdeksaan illalla valtioneuvoston ilmastonmuutosta koskevasta tulevaisuusselonteosta.

Selonteon tavoite on vuodessa 2050. Noin kauaksi valtioneuvoston oli turvallista ja helppoa sijoittaa 80 prosentin päästövähennystavoitteensa - vertailuvuosi on 1990.

Merkittävät ja konkreettiset, rahaa vaativat päätökset ovat sitävastoin olleet Suomen hallitukselle mahdottomia. Tämä näkyy vuoteen 2020 ulottuvassa "Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiasstrategiassa". Sen päästövähennys on vain 5 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen tasosta.

Eduskuntakäsittelyn aikana Luxemburgista tuli tieto EU:n 80-95 prosentin päsätövähennystavoitteesta vuonna 2050. Mentiin siis Suomen ohi. Vuoden 2020 EU -tavoite on edelleen 20 prosenttia, joka on selvästi alle ilmastotieteen vaatimuksen.

Edellistä kirjoitustani on ystävällisesti kommentoitu. Tiedoksi: kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä on vuosia kamppaillut Vapaan Vuotoksen puolesta ja edelleen kamppailee, näin myös Lapin kansanedustaja Markus Mustajärvi!