Monen väännön jälkeen saimme uraanikaivokset YVA-menettelyn piiriin, tämä onnistui Enestamin ympäristöminiterikaudella. Nyt Talvivaaran uraaniliikemiehet näyttävät YVA:lle keskisormea. Uraanin myynti on aloitettu kanadalaiselle uraanijätti Camecolle. Ympäristöluvasta ei tietenkään ole tietoa, sen voikin saada vasta YVA -menettelyn jälkeen. Ympäristövaikutusarviointi (YVA) on kesken, yhteysviranomaisten lausunto puuttuu, käytännössä emme tiedä, onko Talvivaarasta uraanikaivokseksi.

Mitä merkitystä on eduskunnan säätämillä lailla, jos niillä pyyhitään saappaat kaivospölystä?

Onko niin, että Talvivaaran korskeuden selittää yhtiön varmuus ympäristöluvan saamisesta? Onko taustalla kaivosyhtiön suhteet nykyiseen hallitukseen ja ympäristöministeriöön ja onko Talvivaara uskossa, että seuraavakin hallitus on sen sormen ympärillä?