Eduskunnan televisioidulla kyselytunnilla minulla oli kysymys, kiitos eduskuntaryhmän.

Tapana on saada varsinainen kysymys ja sitten lisäkysymys. Näin onkin aina menetelty.

Esitin ensimmäisen kysymykseni eli aikooko Suomi pysyä EU:n päästötavoitteissa, onko Suomi mukana vähentämässä trooppisten metsien hävikkiä ja käyttääkö hallitus tässä Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäen innostunut vastaus oli - kyllä!

Valmistauduin toiseen lisäkysymykseen, sitä kuitenkaan en puhemies Niinistöltä saanut.

Se olisi kuulunut:

Ympäristövaliokunta tiedusteli 20.3.2009 Pitkän aikavälin ilmasto-  ja energiastrategian vaikutusta Suomen kasvihuonekaasujen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verraten.

Ministeri Pekkarisen ollessa paikalla valiokunnalle kerrottiin kokonasipäästövähennyksen olevan viisi (5) prosenttia. Mikäli kuudes ydinvoimala (1600 MW) rakennettaan ja se valmistuu vuoteen 2020 mennessä päästövähenemä olisi 20 prosenttia. Näin yli-insinööri Timo Ritonummi vaikka ydinvoimalan rakentamisella ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisellä ei ole korrelaatiota.

Arvoisa ministeri Lehtomäki, merkitseekö eduskunnan käsitelyssä olevan strategian hyväksyminen käytännössä kuudennen ydinvoimalan rakentamisen hyväksymistä, jolloin ydinenergialain mukainen lupakäsittelyn merkitys vähenee?

Tähän saakka en siis päässyt.