Saimaannorpan kohtalosta on jätetty kaksikin kirjallista kysymystä, meillä on allekirjoittaneen (KK 297/2009) ja edustaja Sarkomaan kysymys (KK 302/2009).

Ympäristövaliokunta lausui asiasta mietinnössään (YmVM 3/2009), joka käsitteli  hallituksen esitystä ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta, mukana myös luontovahinko ja saimaannorppa (HE 228).

Vaikka tämä laki koskee saimaannorpan osalta ammattimaista kalastusta on se osaltaan lisäämässä keinoja saimaannorpan tueksi. Valiokunnan mietinnössä viitataan myös kalastuslain ja luonnonsuojelulain käytön tarpeellisuuteen kaiken verkkokalastuksen, myös vapaa-ajan verkkojen poistamiseksi huhti-kesäkuun norppavesiltä.

Asiaa on mm. Helsingin Sanomat pitänyt kiitettävästi esillä kuítenkin kertonut lukijoilleen vain osan saimaannorpan suojeluun puolesta tehdyistä toimista eduskunnassa. Eräänlaista lumedemokratiaa.

Saimaannorpan suojelu on esillä täysistunnossa 28.4. ja uudelleen 5. toukokuuta.