Valitettavasti takaiskua YK:n ilmsto-ohjelmalle. Se ehkä USA:ssa pystyy tukemaan jossakin määrin presidentti Obaman asemaa, ilmstonmuutoksen hillintää se ei edistä.
 

Sopimus ei ole sitova, sitä ei hyväksytty yksimieliesi, COP 15 päätti ottaa sen tiedoksi.

1) Euroopan unionin kohdalla se merkitsee 20% päästävähennystä vuoteen 2020 mennessä vertailuvuoden ollessa vuosi 1990.

2) Venäjän "sitoumus" on 20-25% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, tämä tuskin aiheuttaa nykytilasta päästöjen vähenemää johtuen nk. kuumasta ilmasta.

3) USA:n lupaama vähennys on 17% vuoteen 2020 mennessä mutta vertailuvuosi on 2005, käytännössä vuoteen 1990 nähden vähennys on vain 6%. Vuoden 2025 vastaava tavoitre on 30% ja vuoteen 2030 42% vuoden 2005 tasosta. Päästöt ovat vuonna 2005 huomattavasti suuremmat kuin v.1990

4) Japani pystyi esittämään vain tasoa 15% vähemmän päästöjä  vuoteen 2020 mennessä vertailuvuoden ollessa kuten USA:lla 2005, tämä vastaa 8-9% vähemmän päästöjä v. 2020 kun vertailuvuosi on 1990. 

5) Brasilian luvut ovat 36 -39% vähemmän päästöjä vuonna 2020 säätelemättämään kasvu-uraan nähden. Tämä merkitsee vuoden 1994 päästötasoa, neljännes vähennyksestä tulee sademetsien hakkuiden estämisestä, mitä tämä sitten merkitseekään BAU:n käyrää vasten. 

6) Kiina alentaa hiili-intensiteettiään bruttokansantuote -yksikköönsä nähden 40-45% vuoteen 2020 mennessä, vertailuvuosi on 2005. 

USA:lla on ollut erityinen syy saada vertailuvuosi 2005 laajempaankin käyttöön.

Merkel ja Suomessa Lehtomäki ovat varoittaneet aliarvioimasta Kööpenhaminan sopimusta, joka siis ei ole sitova vaan vapaaehtoinen Barak Obaman ja puheenjohtajamaa Tanskan aikaansaanos.  

Ilmastotieteen kannalta saavutus on kuitenkin mitätön.

Suurin syy siihen, ettei sopimus ollut yksimielinen oli tietysti sen heikko taso. Toinen syy oli juopa USA:n ja usean sen eteläisne naapurin välillä.