Liikenneongelmien sarjassa Teheran on palkintosijoilla. 12 miljoonan asukkaan kaupungin autokanta on suuri ja vanha. Matelevasta liikenteestä riittää pienhiukkasia keuhkoihin ja hiilidioksidia ilmastomuutosta vauhdittamaan.

Tutkas, eduskunnan tutkijoiden ja kansanedustajien yhteistyöryhmän matka Iraniin suuntautui useampaan yliopistoon, sikäläiseen ydinenergiahallintoon, uusiutuvan energian tutkimuslaitokseen, parlamenttiin ja ulkominsiteriöön. Tapasimme Iranin teokratian virallisen puolen kuten parlamentin puhemiehen mutta myös opposition edustajia kuten Nobelin rauhanpalkinnon saaneen asianajaja Shirin Ebadin.

Ebadin työskentelee useiden opiskelijoiden, naisaktivistien ja yleensä valtakoneiston ruhjomaksi joutuneiden hyväksi. Suuri Pieni Nainen, rohkea ja ahkera.

Iran on 72 miljoonan asukkaan strategisesti tärkeä maa suurine energiavaroineen. Kansa on hyvin koulutettua, sivistys ulottuu 5000 vuoden taakse.

Naisen asema on kuitenkin onneton. Hän on väistyvä, taakse työnnetty puolimies, jolla ei ole samoja ihmisen oikeuksia kuin miehellä. Iranin kummallisuuksiin kuuluu naisten 60 prosentin osuus yliopisto-opiskelijoista. Työelämässä naisia on vain 12 prosenttia. Selitys on, että koulutetut naiset ovat hyviä kotiäitejä ja poikien kasvattajia.

Islamilaisen vallankumouksesta (1978) Iranin väkiluku on emmän kuin kaksinkertaistunut. Nyt fertiliteettiluku on 2.3, joten väestönkasvu on hidastunut. Kuitenkin se estää väestön elintason aidon parantamisen. Kehityksen vielä tärkeämpi este on epäoikeudenmukainen tulonjako. Rikkaita, todella rikkaita on kourallinen, 600 000 - 800 000. Varallisuus on heidän käsissään. Köyhiä, 1-2 dollarilla päivässä kitkuttelevia on 12-15 miljoonaa.  

Suomalaiset kansanedustajat pääsivät tietysti Iranin TV:n uutisiin, paikalliseen valtalehteen mutta muutama myös suomalaisen Iltalehden sivuille - oikein kuvien kanssa. IL:n jutun syynä oli neljän kansanedustajan jääminen 20 minuutiksi hissiin kesken matkaansa ydinenergiatoimistoon.