Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen arvio Pohjolan Voima Oy:n Kollajan rakentamishankkeesta valmistui 20.10.. Ministeri Paula Lehtomäki on luvannut linjaavansa oman toimintansa ympäristökeskuksen mukaan.

Ympäristökeskuksen mukaan YVA -selostus oli riittämätön, tulkinnoiltaan epäselvä, kesken jäänyt. Natura -alueiden biotoopit tulisivat tuhoutumaan. Kuitenkin Pohjolan Voima haluaa nyt vedota "politiikkoihin", ovatko nyt Kehittyvien Maakuntien Suomen miehet liikkeellä lunastamassa sijoituksiaan politiikoihin?

PVO:lla on rahaa, aikaa ja energiaa toimia Suomen lainsäädäntöä vastaan. Luonnonsuojelulaki ja koskiensuojelulaki olisi saatava kumotuksi, jotta PVO pääsisi tuhoamaan Iijoen luontoa, sen kalakantaa ja Pudasjärven pudaksia.

Taistelu  jatkuu ! Kiitos muuten Pirkko-Liisa Luhdalle ja hänen joukoilleen - Iijoella soudut jatkuvat, Kollaja kestää, Iijoki, soutajat ja asukkaat voittavat!