Heinäkuussa soudettiin Iijoella, saatiin ympäristöministerin vastaus koskiensuojelulaista ja Kollajan altaan rakentamisesta. Vastaus on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilta, kansanedustjaa Pentti Tiusasen valtiopäivätoimet, sieltä eduskuntakysymykset.

Kysymykseni kohdistui Pohjolan Voima Oy:n käynnistämään YVA-menettelyyn, joka ympäristöministerin näkökulmasta ei kuitenkaan ole käynnistynyt. Ministerin mielestä on "tarvittaessa" selvitettävä Kollajan rakentamisen koskiensuojelulain vastaisuus. Pohjolan Voiman mielestä hanke on koskiensuojelulain vastainen (PVO:n tiedote 12.6.2007), tämä tulee selväksi lehteiltäessä koskiensuojelulakia. Ministeri Lehtomäki väistelee valitettavasti ja edelleen selkeää kannanottoa koskiensuojelulain puolustamisessa.

Koskiensuojelulaki suojelee yli 50 Suomen vesistöä ja vesistön osaa, mukana mm. Kymijoen alajuoksun vapaat kosket, Pernoonkosket ja Siikakoski.

Itämeren öljykuljetukset kasvavat ja suuronnettomuus antaa odotuttaa itseään. Avomeriluotsaus tulee toteuttaa ja kalliilla rakennettua VMIS -järjestelmä tulee ottaa tehokkaammin käyttöön. Pelastuskeskuksilta puuttuu öljypuomeja ja valtion öljynsuojelutuki kunnille on riittämätön. Avomeri- ja jääolosuhteissa toimintakykyinen öljyntorjunta-alus puuttuu edelleen. 

Myös tänä kesänä Itämeri -seminaarit toistavat samoja huolia. Mikään Itämeren valtio ei ole ottanut meremme kuolemaa tosissaan, puhumattakaan öljy- ja kemikaalionnettomuuden uhkan torjuntaa.

Asunnottomuudesta kysyi jo kesäkuussa "Minä vaan". Anteeksi hidas vastaukseni.

Nykyhallituksen ohjelmassa on maininta asunnottomuuden poistamisesta. Ongelma oli vahvasti esillä myös Siimeksen ministeriaikana.

Valtio tukee lähinnä Raha-automaattiyhdistyksen kautta yleishyödyllistä asumista. Tuen tasoa on nostettava.

Olemme menettäneet viime vuosikymmeninä satoja asuntolapaikkoja. Asuntoloja tarvitaa nyt ja tulevaisuudessa. Ne poistavat nopeasti asunnottomuutta, samalla ne auttavat muuttoliikkeen kurimuksessa muutenkin olevia.

Meillä on 7000-10000 "virallista asunnotonta". Todellinen luku on suurempi. Tänään asuminen on taloudellisen keinottelun kohteena enemmän kuin koskaan. Tästä kertoo neliometrin hinta Helsingissä ja laajemminkin kasvukeskuksissa. Maan hintaa on  kerrosneliöstä puolet.

Ensi viikonloppuna Kolille, jossa uraanikaivostilaisuus.