Eduskunta on huomenna hyväksymässä metsästyksen ja hirvenajon pieniin eteläisen Suomen kansallispuistoihin laajentavan luonnonsuojelulain muutoksen (HE 99/2009vp). Eilen keskiviikkona julkaistiin luonnon monimuotoisuuden merkkivuotena 2010 Uhanalaisuuden Punainen Kirja. Korkeatasoinen teos, jota jokaisen meistä tulisi selailla. Siitä käy selville 49 prosenttia Suomessa luontaisesti esiintyvistä riistalajeista olevan uhanalaisia, 53 prossenttia nisäkkäistä ja 46 prosenttia lintulajeista.

Luonnonsuojelulain muutokseen on liitetty kaksi vastalausetta, jotka ovat osin yhteneväisiä. Ensimmäisen ovat allekirjoittaneet kolme neljästä sosialidemokraattien ympäristövaliokunnan jäsenestä, toisen Taina Karpela (kesk.) ja allekirjoittanut.