Lisätalousarvion yhteydessä ministeri Katainen kertoi keskeisimmät tavoitteensa: kasvun edistäminen, uudet ratkaisut ja julkisen talouden "tehokkuuden" lisääminen.

Kasvua edistetään verotusta ohjaamalla, yritysverotusta tulisi vähentää ja arvonlisäveroa lisätä. "Uudet ratkaisut" ovat eläkeiän pidentäminen ja ydinvoiman rakentaminen "kyllin paljon".

Toimenpiteet ovat tyypillisen kokoomuslaisia, lisää rahaa niille, joilla sitä jo on riittävästi, samalla viedään niiltä, joilla entisestään on vähän.

Sitävastoin julkisen talouden tehostaminen on kataisen mukaan "ylimääräisen hallinnon" vähentämistä.

Valtionvarainministeriössä valmistellaan pientä askelta eteenpäin, pankkimaksua ei transaktiomaksua. Tämä määritellään pankkien taseen mukaan, samankaltainen maksu on käytössä Ruotsissa. Maksukertymää odotertaan tulevan 150 miljoonaa euroa.