Hallitusohjelma on poikkeuksellinen. Se on kuuden eri puolueen hyväksymä kompromissi, 98 sivun mittainen ja sisältöä on runsaasti, osin ristiriitaisena.

Hallitusohjelmaa on myös selitetty monella tavalla. Sen keskeisiä kohtia kuten vanhuspalvelulakia on arvioitu julkisuudessa varsin vapaasti: laki koskisi vain 80 vuotiaita tai heitä vanhempia. Nyt peruspalveluministeri on painottanut, ettei ikärajan nostoa 75 vuodesta 80 vuoteen ole missään päätetty.

Kuntien asema ja niiden rahoituksen heikkeneminen on tosiasiassa auki. Ohjelmaan kirjattu 631 miljoonan kuntien tulon vähennys on vain yksi kokonnaisuuden osa. Kunnille tulee eri tavoin lisätuloja, kokonaisuus selviää vähitellen. Kuitenkin monen pienen kunnan tilanne heikkenee - useimpien kuntien kuitenkaan ei. Mikäli kunnat edelleen leikkaavat vanhusten ja sairaiden hoivan ja hoidon rahoitusta, se johtuu kuntien kestämättömästä arvomaailmasta. Esimerkiksi terveyden- ja sosiaalitoimen yksityistäminen on aina tullut kalliimmaksi kuin omat palvelut.

Kaiken takana vaanii Euroopan laajuinen kriisi. Italian, Portugalin, Espanjan ja Kreikan tilanne ja sen vaikutukset saattavat toteutua karmivalla tavalla pian. USA :n, varsinaisen katastrofitalouden vaikutukset koko maailmantalouteen voivat realisoitua milloin tahansa. Silloin Suomenkin huolten mittasuhteet muuttuvat.