Eduskunta jatkaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian käsittelyä. Aikataulu on tiukka.

Kummallista, että joulukuussa 2008 tapahtunut sähkönkulutuksen 20 prosentin notkahdus ei ole saanut enempää huomiota.

Meneillään oleva lama-taantuma antaa mahdollisuuden todelliseen energiatalouden rakennemuutokseen, jossa pääpaino on energiatehokkuuden lisäämisessä, samalla Suomen tulee aktivoitua muuttamaan päästökaupan periaatteita. Nyt olemme olleet puudeli suurteollisuuden sylissä.

Päästöoikeuksien hinta on romahtanut, teollisuus on pannut päästöoikeuden rahaksi, syynä laskevaksi ennakoitu tuotanto, veronmaksajilta siirretään selvää rahaa teollisuuden kannattavuuden katteeksi. Tässä syy päästöyksikön hinnan romahtamiseen.

Päästökaupasta on tullut kummajainen, se ei edistä energiatehokkuutta, lähinnä se toimii teollisuuden tulojen lisääjänä.