Perustellusti kysytään vaalibudjetin kokoa. Omani ei ole suuren suuri.

Vaalibudjettini on 5000 - 6000 euroa, ehkä hiukan vähemmän. Rahoituksesta suuri osa tulee Vasemmistoliitolta, joka antaa tasapuolisesti kaikille ehdokkaille 2500 euroa. Tradeka antaa puolestaan hallinnossaan mukana oleville 2000 euroa. Loput tulee olemaan omaa rahoitusta.  

Ennen vaaleja aion myös ilmoittaa kulut, joista suurin osa on esitteestä johtuvia. Osa tilaisuuksien ilmoituskuluista - esimerkiksi tilaisuudet Kaakkois-Suomessa maksetaan piirijärjestön EU-vaaleja varten saamalla rahalla.