Suuren valiokunnan kokouksessa äänestettiin esittämästäni lausumasta: Valiokunta edellyttää, että Suomi tukee Euroopan komission kantaa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 2 C-asteeseen.

Komission esitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 30 prosentilla on perusteltu Eu:n ja muiden kehittyneiden maiden yhteisenä tavoitteena, ja EU:n yksipuolinen sitoutuminen 20 prosentin vähennykseen vuoteen 2020 mennessä on samoin ilmastomuutoksen hillitsemisen kannalta välttämätön. Valiokunta kuitenkin katsoo, ettei Eu:n sisäisessä taakanjaossa Suomelle tule kohdistua kohtuutonta rasitetta.

Yllä oleva kanta oli valtioneuvoston kantaa vastaan: Suomi ei ole vakuuttunut yksipuolisen tavoitteen hyödyllisyydestä neuvottelujen vauhdittamisessa ja pitää mallia monimutkaisena. Suomi on huolissaan siitä, että (komission) esitys nykymuodossaan aiheuttaa Suomelle kohtuuttoman rasitteen.

Hävisimme 18 - 6. Lausumani takana oli kolme vasemmistoliiton, kaksi vihreiden ja kristillisdemokraattien edustaja.

Valtioneuvoston kannan viimeinen lause (vahvennettu) tuli valtioneuvostosta vasta tänään.

Suomi on julkisuudessa pitkälti yksin vastustamassa Euroopan komission kantaa. Valkiokunnalle annettiin Suomen neuvottelutaktiikasta myös luottamuksellista tietoa, tämän sisältö avautuu Eu:n ympäristöneuvostossa tiistaina 20.2.2007.

Nyt sitten Kotkaan - Kotkassa Kymenlaakson liikunnan tilaisuus Kotkan Höyrypanimolla. Myöhästyn, mutta syy on hyvä: kansanedustajan tehtävien hoitaminen. Mukanani on avustajani Hilla Pohjalainen, joka on myös eduskuntavaaleissa ehdokakana sekä Kotkasta lähtenyt Sara, joka opiskelee persiaa Helsingin yliopistossa.

Muuten puhemies Lipponen ei enää tänään johtanut eduskuntaa vaan oli Lapin lumilla - tai menossa niille.