Vanhaan totuttuun tapaansa Raimo Sailas kertoo "ettei valtiontaloudessa ole jakovaraa". Valtionvarainministeriö ja Raimo Sailaksen katsovat kuitenkin mahdolliseksi jatkaa tuloveronaluennuksia. Opiskelijoiden opintorahan korotuksesta, eläkeläisten muita kireämmän verotuksen helpottamisesta tai kuntien valtionosuuksien nostamisesta ei valtiosihteeriltä riitä hyvää sanottavaaa.

Jotain myönteistäkin: Raimo Sailas toteaa terveyden- ja vanhustenhoidon tarvitsevan lisää työntekijöitä.

Tilanne on kummallinen. Nyt käytiin toiset valtiolliset vaalit, välissä myös kunnalisvaalit, joissa keskeinen kysymys oli terveyden- ja sairaanhoidon voimavarojen puute ja erityisesti vanhusten hoivan heikkoudet. Tutkimuksen mukaan puolet vanhainkodin asukkaista on aliravittuja. Syynä ei ole henkilökunnan epäinhimillisyys vaan sen riittämättömyys. Vaalien jälkeen näyttää käteen jäävän vain suurituloisten verotuksen helpottaminen.

Kulkeeko Matti Vanhasen hallitus valtiosihteeri Sailaksen viitoittamaa tietä?