Erityisesti sen vuoksi, ettei parlamentti ole turhake. Parlamentin keskeisten valiokuntien, kuten ympäristövaliokunnan ja koko parlamentin valtaa lisää yhteispäätösmenettely.

Eu:n on tultava alas Brysselin kukkuloilta ihmisten pariin, sen politiikkaa tulee muuttaa ekologisemmaksi ja inhimillisemmäksi. Nyt ovat liian usein vastakkain Eu:n byrokratia ja kansalaisten oikeudet.

Eu ei huomioi pienituloisten kansalaisten oikeuksia vaan vahvistaa suuryritysten ja suurten valtioiden asemaan pienten kustannuksella. Lissabonin sopimus on tästä rautalankamalli.

Maatalouden muuttaminen teollisuudeksi jättikanaloineen, jättisikaloineen ja jättinavetoineen kuvaa Euroopan unionin luonnetta, samalla alistetaan työntekijöitä direktiivivallalle.

Euroopan unionissa törmäävät tavaran vapaa kulku ja ympäristön suojelu sekä ympäristöterveys jatkuvasti toisiinsa. Rajankäynti näiden välillä on jokapäiväistä.  

Euroopan unionin on tehostettava toimiaan ilmastonmuutoksen suitsimiseksi entisestään. Se menetti Poznanissa johtajuuttaan ja joulukuun Brysselin Eurooppa -neuvoston päätökset olivat taka-askel.

Ilmastonmuutoksen lisäksi EU:n on toimittava ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämiseksi sekä erityisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi entistä tehokkaammin.

Suomessa suurpetojen suojelu on ollut Euroopan unionin luontodirektiivin varassa. EU:n laajenemisen tuloksena unionin vastuu laajenee koko Euroopan luonnon monimuotoisuuteen.

EU:n tulee nopeasti ja vaikuttavasti toimia maailmanlaajuisen biodiversiteetin tuhoamista vastaan. Vielä kerran, kyse on jälleen palmuöljystä!