Kotkassa kaupungin palvelujohtaja ja kaupunginjohtaja manaavat itse aiheutetussa kiihkossaan: "Kotkan tie on Kreikan tie!". Näin ei ole vaikka luottokorttia on vingutettu Roomassa ja Nizzassa, kotimaan taksi- ja etannansyöntimatkoista puhumattakaan.

Nyt säästöpakko ulotetaan läpi kaupungin menorakenteen paitsi hallinnon ja sen etuuksien. Listalla on pienten koulujen lakkauttaminen (Koivula, Jäppilä, Tiutinen), suuntapäätös kolmen terveysaseman toiminnan lopettamisesta (Karhuvuori, Karhula ja Kotkansaari) ja niiden siirtäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen, hammashoidon ja neuvoloiden siirtäminen samoin keskussairaalaan, jne.. Keskussairaalasta vaaditaan yhden sisätautiosaston lakkauttamista ("kun ei ole potilaita hoidettavana ei ole menojakaan - kaikki vuodepaikat kuitenkin käytettäisiin"), työllistämisrahojen karsimista ja nyt mukaan on haettu myös korttelikotien toimintamäärärahojen leikkaus.

Kaupungin avustusta korttelikodeille leikattaisiin 33 000 eurolla. Sen vaikutus kertaantuu sillä, että vastaavasti valtion avustus (ELY-keskus) pienenee. Avustus tulee ELY -keskukselta hankerahoina. Korttelikotiyhdistys pyörittää toimintaa ja on jo reagoinut "kaupungin johdolta" tulleeseen leikkausviestiin ilmoittamalla Sunilan Alvariskan sulkemisesta.

Sulkeminen vaikeuttaisi erityisesti Sunilan ja sen lähialueen vanhusväestön, liikuntarajoitteisten ja asukkaitten elämää. Yksi kaupunginjohtajan teatterimatka Tampereelle kavereiden ja kaverien vaimojen kanssa aiheutti 3500 euron kulut kaupungin kassaan.

Korttelikotien tekemä avustustyö lähialueen vanhusten, sairaiden ja vammaisen avuksi tuo avustuseurot takaisin. Mikäli toiminta lakkaa nousevat kaupungin välittömät ja erikoissairaanhoidon kulut, jotka myös tulevat kaupungin maksettaviksi. Alvariskalla on ollut syyskuun loppuun mennessä 1200 avustustehtävää vanhusten, sairaiden ja vammaisten avuksi.