Valiokunnan lausunto valmistui perjantaina 3. huhtikuuta. Lausunto kritisoi strategiaa useassakin kohdin, kuitenkin lausuntoa valiokunnan enemmistö piti "ansiokkaana tiekarttana ja toimenpidepakettina".

Kuitenkaan hallituksen ilmastostrategia ei ole ilmastostrategia ollenkaan. Työ- ja elinkeinoministeriön, jonka vastuulla strategia on, antaman selvityksen perusteella se on ydinvoimastrategia.

Valiokunnassa olivat 20. maaliskuuta kuultavana ministeri Pekkarinen ja hänen virkamiehensä yli-insinööri Ritonummi. Valiokunta sai toistuvien pyyntöjen jälkeen vastauksen kysymykseensä "miten paljon strategia vaikuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä".

Vastaus hätkähdytti: viisi (5) prosenttia! Loput viisitoista prosenttia - jotta EU:n 20 prosentin minimi "tavoitetaan" tulevat, jos ennen vuotta 2020 valmistuu Olkiluoto III:n tehoinen 1600 MW ydinvoimala.

Strategia toimii valmistelijoidensa mielestä, jos uusi, suuri ydinvoimala rakennettaan, kooltaan vaikeuksien kanssa kamppailevan Olkiluoto III mittainen.

Tosiasiassa ei ole toimivaa yhteyttä ydinvoiman lisärakentamisen ja hiililauhteen käytön lopettamisen välillä. Ydinvoima ei lopeta hiililauhdetta. Hiililauhde määrittää Pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön hinnan pitäen sen korkealla. Hiililauhteen lopettaminen pudottaisi myös ydinsähkön hintaa tehden sen kannattamattomaksi.

Isossa Britaniassa ja Ranskassa ydinvoimalaitokset ovat taloudellisissa vaikeuksissa jo nyt, Suomeen ydinvoimaa rakentava Areva Ranskassa. Niiden vaikeudet ovat putoamassa valtion syliin.

Eduskunnan talousvaliokunnalla tulee olla rohkeutta sanoa, mistä on kysymys: keisarilla ei ole vaatteita - ilmstostrategia ei ole ilmastostrategia vaan ydinvoimastrategia.