Ajatus koskiensuojelulain avaamisesta on yllättävä. Iijoki halutaan rakentaa, Iijoen soutajien historialliset soudut vapaan joen puolesta mitätöitäisiin.Vapaa Vuotos olisi vain historiaa, Korkeimman hallinto-oikeuden Vuotos-päätös kumottaisiin kepulipolitiikalla.

Keskustalainen ehdotus purkaisi myös Kymijoen koskien suojelun. Saisimme sanoa hyvästit pitkälti luonnontilaiselle Kymijoen eteläiselle juoksulle, vapaille Pernoonkoskille, matkailulle ja koskilaskulle.

Saapunkin ja lukuisten muiden keskustalaisten ehdotus Vuotoksen, Iijoen ja muiden suojeltujen koskien rakentamiseksi osoittaa ilmastopolitiikan hallinnan heikkoa ymmärtämistä. Erityisesti se osoittaa kestävän kehityksen ja tuotannon vakavaa ymmärtämättömyyttä.