"Kauppa linjaa,että suuryksiköiden rakentaminen taajamiin tai niiden yhteyteen heikentää kaupan toimintamahdollisuuksia", tässä tämän aamun uutismörkö.

Kaupan mukaan "kansainväliset sijoittajat" kuulemma saattavat suhtautua epäillen kaupan suuryksiköiden sijoittamisohjeistukseen, näin saattavat jäädä tulematta.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa olevan vaikea ja epäsuosittu tehtävä. Kauppa tuijottaa omaa etuaan, Toivo Sukari on haastanut TV-ohjelmassa kaavoituksesta vastaavan ministeri Vapaavuoren.

Suuryksiköiden sijoitusta ohjaa erityisesti maakuntakaava tai kuntien väliset yleiskaavat, joita yleiskaavan ja asemakaavojen tulee noudattaa. Lakia laadittaessa kauppa oli mukana, eri vaiheiden jälkeen yksimielisesti hyväksyttiin suuryksikköjä koskeva lainsäädäntö. Kaupunki ja taajamarakenteen eheyttäminen vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja on osa kestävää kehitystä.

Kaupan linjaus on siis muuttunut. Kauppa on agressiivinen. Vaikuttaa siltä, että Suomeen ja muuallekin ollaan luomassa uutta mielipidettä, kaikki ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet ovat turhia, niitä ei pidä ihmsiten harmiksi toteuttaa! IPCC:n toimintaa kohdistuva varsin epämääräinen kritiikki lienee tätä auttamassa.