Surullista luettavaa päivän Päälehdessä (HS 1.2.2011). Ministeri Anttilan ja kepun vaalitäsmäisku Sallaan, jossa parinsadan poronomistajan toimin saneltiin tappotuomio susikannalle, karhuille, jopa ahmalle. Kokous muistuttaa tunnettua Berliinin Wannseen kokousta myös tammikuulta mutta vuodelta 1942.  Tuolloin päätettiin myös lopullisesta ratkaisusta, "Endlösungista".

HS, joka tarjosi runsaasti tilaa tilaisuudelle näytti myös ahma-grafiikan: Itä- Lapaissa on viisi ahmaa, Tunturi-Lapissa niitä tapetaan ja lukumäärä on ehkä 9, Keski-Lapissa lienee kaksi ahmaa. Susikanta on salametsästetty 150 yksilöön.

Surullista on luke maa- ja metsätalousministerin karhun kevätpyynnin sallimisesitystä. Suomi joutuu todella kummaan valoon - eikä vain Euroopassa. Eduskunnassa Anttila vaati suurpetojen kannan laskemista tieteellisesti kestävällä tavalla, esimerkiksi käyttäen DNA - tunnistusta. Tällä menolla Suomen suurpetokannat kuihtuvat ennen niiden määrän "uutta tieteellistä varmistamista". Nykyisistä Riista- ja kalatalouslaitoksen luvut ovat tieteellisesti perusteltuja, valitettavasti eivät metsästäjien arviot.

Poronhoitoon liittyvät moninaiset ympäristöongelmat kuten ylilaiduntaminen ja maaperän eroosio eivät olleet Sallan kokouksen asialistalla.