Eduskunnans eläinsuojeluryhmä tapasi tänään joukolla maatalousministerin. Todella, edustaja Jouko Laxel oli mukana, toisena miespuolisena osallistujana. Lisäksi paikalla oli kymmenkunta naiskansanedustajaa, avustajaa ja vasemmistoliiton tiedotta Maiju Kaajakari.

Suomessa on 2300 sikatilaa, joiden huono tila on tullut yllätyksenä. Suomesta puuttuu myös 150 eläinlääkäriä, jotka voitaisiin rekrytoida eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Vain kolmannes sikatiloista on tehnyt eläinten hyvinvointiin tähtäävän sopimuksen, kahdella kolmanneksella sitä ei ole, ei ole kylliksi eläinlääkäreitä sopimusta tekemään. Näissä sopimuksissa on raha vauhdistajana, jotta edes muutamia kymmeniä neliösenttejä tulisi lisää lattiatilaa emakon karsinaan. Tanskassa yhtä täysikasvuista sikaa kohden on käytössä 0.6 neliömetsiä.

Eläintenhoitajia eläinlääkäreiden sijalle, ainakin huolehtimaan ensimmäisistä tarkastuksista. Elintarvikehygieniasta pitäisi löytää lisää työvoimaa. Mutta lähtevätkö eläinlääkärit navdetoihin, sikaloihin ja teurastamoihin - uskon,että lähtevät.