Pari eduskuntakautta on pähkäilty harmaata taloutta, se merkitsee jo nyt 2-4 miljardin euron tulonmenetyksiä valtiolle ja kunnille vuositasolla.

Hallitusohjelmaa työstettiin kolme viikkoa, 98 sivusta kaksi on otsakkeen alla "Tehostettu harmaan talouden torjunta". Osakeomistuksen viemistä nimettömiin hallintareksitereihin ei hyväksytä. Sivulla 16 todetaan: "Nykyistä arvopapereiden hallintarekisteröintiä kehitetään viranomaisten tiedonsaannin ja kansainvälisen viranomaisyhteistyön turvaamiseksi ja veronkierron estämiseksi".

Jaakko Hautamäen haastattelussa hallintarekisterihankkeista vastaava ministeri Häkämies toteaa osakeomistuksen avoimuudesta:"Arvio ja johtopäätökset tehdään elokuussa. Mitään kokoomuskantaa ei ole" (HS 11.7. s. A6).

Eikö kokoomus olekaan hallitusohjelman takana? Mitä merkitsee kryptinen muotoilu samassa kappaleessa kuin arvopaperien hallintarekisterin avoimuus: "Valmistelun yhteydessä arvioidaan myös uudistusten vaikutukset suomalaisen finanssialan kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin"?

HS:n kirjoituksen mukaan ministeri Häkämies on itse kirjoittanut vastuualansa ohjelman.