Tänään HS:n Mielipidesivu julkaisi Kotkan ympäristöseura ry:n kirjoituksen, jossa todetaan Suomen ja Itä-Kongon yhtäläisyys. Yhtäläisyys tarkoittaa tietysti kaivostoimintaa. Lappi on pitkälti "vallattu", valtaajina eivät ole "vieraan vallan" joukot vaan kymmenet ylikansalliset kaivosyhtiöt. Kittilä ja Sodankylä ovat tästä erityinen esimerkki.

Samankaltaisuus Kongon ja Suomen välillä on maan rikkausten hyväksikäyttö , ympäristön tuhot ja varallisuuden virtaminen paikallisilta tai Suomesta merien taa. Mittasuhteet ongelmilla ovat luonnollisesti erilaiset mutta laadullisesti ne ovat samaa. Talvivaara on tästä pahin nykyesimerkki -  jatkoa seuraa.

Uusin avaus ovat strategiset ja harvinaiset maametallit. Suomen kallioperässä niitä on erittäin pieninä pitoisuuksina. Nyt ollaan valmiita avaamaan entistä suurempia avolouhoksia, joiden vakutukset ympäristöön ovat suuret ja pysyvät. Lapissa vaikutukset kohdistuvat jo nyt matkailuun, uraanikaivosten vaikutus ei ole vain fyysinen vaan niillä on myös mielikuvavaikutus ja aiheesta.

Olemme siirtymässä Itä-Kongon tapaan entistä enemmän raaka-ainetuottajaksi. Emme tuota kännyköitä vaan raaka-aineita niihin.